Piades

Imprimeix

QUE SÓN LES PIADES???
L'acció de piar és l'acció de registrar i deixar constància de l'activitat personal realitzada al Club Muntanyenc l'Hospitalet.

PER QUÈ SERVEIXEN LES PIADES???
• Per saber el volum real d'activitat realitzada en l'entitat, ja que en les activitats personals és on augmenten els índex de participació.
• Amb aquestes dades la junta decideix els ajustos pressupostaris en el capítol d'activitats de l'entitat.
• Aquestes dades s'adjunten a la memòria anual del club i com mes alt és el volum d'activitat realitzada per l'entitat més fàcil és pels membres de la junta de negociar a l'alça les subvencions i convenis amb les administracions publiques. AJUDANS...

QUI POT PIAR???
Tots els socis de l'entitat que han practicat qualsevol de les modalitats esportives que és practiquen en el Club.

MODALITATS ESPORTIVES
• Excursionisme: Sortides d'una jornada tan circulars com que no acabin en el mateix punt d'un dia. (Important els Km)
• Travesses: Excursions de mes d'una jornada. (Important els Km)
• Bicicleta tot Terreny. (Important els Km)
• Cims menors de 2000 metres. (Important desnivell ascendent)
• Cims majors de 2000 metres. (Important desnivell ascendent)
• Corredors de neu. (metres totals ascendents)
• Escalada en glaç. (metres totals ascendents)
• Esquí de muntanya. (Important desnivell ascendent)
• Escalada en paret: vies on cal fer com a mínim una reunió. (metres totals ascendents)
• Escalada esportiva:  vies d'escalada amb top-rope (reunions amb cadena). (per punts)
• Escalada en Bloc: vies on ens assegurem amb un matalàs de protecció. (per punts)
• Vies ferrades. (metres de longitud del recorregut)
• Descens d'engorjats. (metres de longitud del recorregut)
• Espeleologia. (metres de longitud del recorregut)

COM ÉS POT PIAR???
LLIBRE DE PIADES
• Llibre de piades que es troba a la disposició del soci en el club Muntanyenc on tenim les fixes per piar en qualsevol de les modalitats anteriorment esmentades.
PER INTERNET
• Entrant a la pagina web i clikant a l'enllaç piades
• Descarregar els excels de les modalitats que practiques. Els excels tenen dos piades d'exemple, borra i posa tantes piades com sortides hagis realitzat.
• Envia  l'excel al correu electrònic This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Sempre envia l'excel amb piades noves, no enviïs excels amb piades que ja has enviat.
• L'Excel d'escalada esportiva i bloc nomes omplir camps en blanc, els grisos o son fixos o calcula ell automàticament. En aquest cas és necessari un Excel per dia d’escalada i un màxim de 6 vies, si es fan més de 6 vies enviar un altre Excel.

Llista dels excels per piar
Excursionisme
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/01 EXCURSIONISME.xlsx
Travesses 
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/02 TRAVESSES.xlsx
BTT
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/03 BICICLETA TOT TERRENY.xlsx
Cims < 2000m
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/04 CIMS MENORS DE 2000m.xlsx
Cims > 2000m
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/05 CIMS MAJORS DE 2000m.xlsx
Corredor de neu i escalada en gel
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/06 CORREDORS DE NEU I ESCALADA EN GEL.xlsx
Esqui de muntanya
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/07 ESQUI DE MUNTANYA.xlsx
Escalada en Paret
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/08 ESCALADA EN PARET.xlsx
Escalada esportiva i bloc
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/09 ESCALADA ESPORTIVA I BLOC.xlsx
Vies Ferrades
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/10 VIES FERRADES.xlsx
Descens engorjats
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/11 DESCENS D'ENGORJATS.xlsx
Espeleologia
http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Piades/12 ESPELEOLOGIA.xlsx

PREMIS CMH
Els premis CMH es van crear com un incentiu per piar. En la festa del soci que s'organitza anualment, se’ls paga el sopar, es far i es dona un reconeixement als tres socis mes actius de cada modalitat, on el primer de cada categoria se li lliura un val de 30 euros per la compra de material.
Les piades que puntuen són les que van de 1 de setembre al 31 d'agost, sempre deixant tot el mes de setembre per les piades enrederides.
SOCIS, AJUDEU-NOS I PIEU.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top