61è CONCURS DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA I DE MUNTANYA (MEMORIAL ANTONI MONRÓS I VALLS)

Imprimeix

 

 

BASES

PARTICIPANTS:

Tots els afeccionats a la fotografia .

TEMES:

-LLIURE EN COLOR

-LLIURE EN BLANC i NEGRE

-MUNTANYA (en tots els seus aspectes: esport, natura, fauna i flora silvestre. Seran rebutjades aquelles fotografies on hi figurin edificacions o elements aliens al món rural i muntanyenc, així com les obtingudes d’animals en captivitat i espais no naturals).

-CIUTAT DE L'HOSPITALET (color o blanc i negre. Fotografies relacionades amb la ciutat: places, carrers, monuments, edificis, festes, etc)

OBRES:

Hom podrà presentar un màxim de tres obres per cada apartat.

Format lliure no inferior a 15 cm. Reforçades amb cartolina blanca o negra de 30x40cm.

Les obres han de ser inèdites als concursos organitzats pel Club Muntanyenc l'Hospitalet.

Les fotografies es podran presentar en qualsevol tècnica.

Un jurat d’admissió retirarà les fotografies que no  compleixin els requisits esmentats.

IDENTIFICACIÓ:

Al dors de les obres hi ha de figurar el títol i apartat on es presentarà l’obra, nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i adreça de l’autor. En els temes L’Hospitalet i Muntanya s’identificarà el lloc de la fotografia.

RECEPCIÓ I DEVOLUCIÓ D'OBRES:

S’admetran obres fins el dia 31 de maig de 2017. Es podran adreçar al CLUB MUNTANYENC L’HOSPITALET, c/.Reforma,5 baixos-08901 de L’Hospitalet, per correu, o personalment els dimarts i els dijous de 19 a 21 de la nit. També admetran obres a Monrós Copi-foto, c/ Roselles, 17 de L'H.

La devolució es farà pel mateix procediment en què s’hagin rebut.

VEREDICTE:

Tindrà lloc el dia dimecres 7 de juny, a les 20:30h del vespre al local del CMH. El veredicte serà públic, la decisió serà inapel·lable i constarà en acta.

Cada concursant tindrà dret a un sol premi per apartat.

 

El Premi d’Honor serà a la millor fotografia del tema lliure (blanc i negre o color)

JURAT

Estarà compost per personalitats del món de la fotografia i l’àmbit  artístic de la ciutat.

PREMIS:

Dins de cada categoria hi hauran tres premis. Totes les fotografies de tema lliure poden optar al Premi d’Honor.

- D’HONOR

TROFEU MONRÓS i 120 euros

- MUNTANYA

1er TROFEU CMH  i  100 euros

2on           TROFEU de l'Ajuntament de l'Hospitalet i 80 euros

3er           TROFEU  de l'Ajuntament de l'Hospitalet

- LLIURE COLOR

1er           TROFEU CMH i 100 euros

2on           TROFEU Grup de Botigues del Centre i St. Josep i 80 euros

3er           TROFEU Ajuntament de l'Hospitalet

- LLIURE BLANC i NEGRE

1er           TROFEU CMH  i 100 euros

2on           TROFEU Ajuntament de l'Hospitalet i 80 euros

3er           TROFEU CMH.

- CIUTAT DE L'HOSPITALET

1er           TROFEU Ajuntament de l'Hospitalet  i 100 euros

2on           TROFEU CMH  i 80 euros

3er           TROFEU CMH.

EXPOSICIÓ I REPARTIMENT DE PREMIS

Les obres estaran exposades al Centre Cultural Barradas, Rbl. Just Oliveres, 56, de L’Hospitalet de Llobregat. Del 20 de juny al 2 de juliol.

Els premis es lliuraran , el dimecres 21 de juny a les 20:30h.

Nota:

Les obres seran objecte de totes les precaucions per a llur conservació mentre restin en poder del CMH, però aquesta Entitat no serà responsable de qualsevol accident involuntari que pugui ocórrer. El CMH, es reserva el dret de reproducció i publicació en els seus medis de difusió de les fotografies presentades. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà solucionat per la junta.

PROTECCIÓ DE DADES.- Les dades consignades a les obres tindran la protecció derivada de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14-12-1999), informant-li que vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’aquest Centre amb domicili al c. Reforma, 5, baixos, 08901 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top