62è CONCURS DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA I DE MUNTANYA (MEMORIAL ANTONI MONRÓS I VALLS)

Imprimeix

BASES

Aquí teniu el fulletó

 

PARTICIPANTS:

Totes les persones aficionades a la fotografia.


TEMES:

LLIURE EN COLOR

LLIURE EN BLANC i NEGRE

MUNTANYA en els vessants d'esport, natura, fauna i flora silvestres. Seran rebutjades

aquelles fotografies en què hi figurin edificacions o elements aliens al món rural i

muntanyenc, així com les obtingudes d'animal en captivitat i en espais no naturals.

CIUTAT DE L'HOSPITALET Fotografies relacionades amb la ciutat: places, carrers,

monuments, edificis, festes, etc. tant en color com en blanc i negre.

 

OBRES:

Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres per cada apartat, en format

lliure no inferior a 15 cm. I reforçades amb cartolina blanca o negra de 30 x 40 cm.

Les obres han de ser inèdites; és a dir, no presentades a cap altre dels concursos

organitzats pel Club Muntanyenc L'Hospitalet. (CMH)

Les fotografies es podran presentar en qualsevol tècnica. Un jurat d'admissió retirarà les

fotografies que no compleixin els requisits esmentats.

 

IDENTIFICACIÓ:

Al dors de les obres hi ha de figurar el títol i apartat on es presentarà l'obra, nom i

cognoms, telèfon, correu electrònic i adreça de l'autor o autora. En els temes

L'Hospitalet i Muntanya s'identificarà el lloc de la fotografia.

 

RECEPCIÓ I DEVOLUCIÓ D'OBRES:

Les obres es podran presentar fins al dia 31 de maig de 2018. S'han de fer arribar al

CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET, carrer de la Reforma, 5 baixos-08901 de

L'Hospitalet, per correu, o personalment els dimarts i els dijous de 19 a 21 h. També

admetran obres a Monrós Copi-foto, carrer de les Roselles, 17 de L'Hospitalet.

La devolució de les fotografies es farà pel mateix procediment en què s'hagin rebut.

 

VEREDICTE:

El jurat donarà a conèixer el seu veredicte el dilluns 4 de juny, a les 20.30 h, al local del

Club Muntanyenc de L'Hospitalet. El veredicte serà públic, la decisió serà inapel·lable i

constarà en acta. Cada concursant podrà optar a un sol premi per apartat. El Primi

d'Honor s'atorgarà a la millor fotografia del tema lliure (blanc i negre o color).

 

JURAT

Formaran part del jurat, diferents personalitats del món de la fotografia i de l'àmbit

artístic de la ciutat.

 

PREMIS:

Dins de cada categoria hi haurà tres premis. Totes les fotografies de tema lliure poden

optar al Premi d'Honor.

 

PRIMI D'HONOR

Trofeu Monrós i 120 euros

 

MUNTANYA

1r Trofeu Club Muntanyenc L'Hospitalet i 100 euros

2n Trofeu Ajuntament de L'Hospitalet i 80 euros

3r Trofeu Ajuntament de L'Hospitalet

 

LLIURE EN COLOR

1r Trofeu Club Muntanyenc L'Hospitalet i 100 euros

2n Trofeu Grup de Botigues del Centre i Sant Josep i 80 euros

3r Trofeu Ajuntament de L'Hospitalet

 

LLIURE EN BLANC i NEGRE

1r Trofeu Club Muntanyenc L'Hospitalet i 100 euros

2n Trofeu Ajuntament de L'Hospitalet i 80 euros

3r Trofeu Club Muntanyenc L'Hospitalet

 

CIUTAT DE L'HOSPITALET

1r Trofeu Ajuntament de L'Hospitalet i 100 euros

2n Trofeu Club Muntanyenc L'Hospitalet i 80 euros

3r Trofeu Club Muntanyenc L'Hospitalet

 

EXPOSICIÓ I REPARTIMENT DE PREMIS

Les obres estaran exposades al Centre Cultural Barradas, rambla de Just Oliveras, 56, de

L'Hospitalet, del 20 de juny al 2 de juliol.

Els premis es lliuraran el dimarts, 19 de juny, a les 20.30 h

 

 

Nota: Les obres presentades al concurs seran objecte de totes les precaucions per a la

seva conservació mentre restin en poder del Club Muntanyenc L'Hospitalet, però

aquesta entitat no serà responsable de qualsevol accident involuntari que pugui

succeir. El Club Muntanyenc L'Hospitalet es reserva el dret de reproducció i publicació

de les fotografies presentades en els seus mitjans de difusió. La participació en aquest

concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases, i qualsevol imprevist serà solucionat

per la junta.

 

PROTECCIÓ DE DADES. Les dades consignades a les obres tindran la protecció derivada

de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter

Personal (BOE 14 de desembre de 1999), i podreu exercitar els drets d'accés,

rectificació, cancel·lació i oposició davant d'aquest centre amb domicili al carrer de la

Reforma, 5, baixos,

08901 L'Hospitalet de Llobregat.