20è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXES TÈCNIQUES REGULADES

Imprimeix

MARXA COMBINADA DE PRIMAVERA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXES TÈCNIQUES REGULADES

 

REGLAMENT

ORGANITZACIÓ

El Club Muntanyenc l’Hospitalet organitza la marxa amb el suport de la FEEC. Es duu a terme el PROPER 16 DE MAIG 2021 a Begues i dins el Parc Natural del Garraf.

És una prova combinada d’uns 15 kilòmetres, amb diversitat de tècniques per l’orientació i regulada en la seva totalitat. Comença a Begues i finalitza al mateix municipi. (Can Rigol – 41º19’ 41.88 N  -   1º54’47.18 E)

INSCRIPCIONS i REQUISITS

Les inscripcions es fan únicament a la pàgina web de la FEEC: https://inscripcions.feec.cat/

Cal participar-hi en equips de dues persones federades, en cas d’un menor l’acompanyant serà major d’edat.

A causa de l’actual situació de la Covid 19 solament hi poden participar les persones federades a la FEEC. Per puntuar al Campionat cal tindre el veïnatge civil català (art. 16 Reglament Campionat/Feec).

La inscripció serà limitada a 30 equips.

Drets d’inscripció:

Federats FEEC: 10€ per persona

Les inscripcions es poden fer a partir del 3 fins el dia 12 de maig, últim dimecres abans de la prova.

S'ha de portar i presentar el full d'autoresponsabilitat, que el trobareu a la pàgina de la FEEC a l'apartat d'inscripcions.

ORDRE DE SORTIDA, DORSAL I DOCUMENTACIÓ

A cada equip li correspon un dorsal que indica l’ordre de sortida. El dorsal s’assigna per sorteig, realitzat al Club Muntanyenc l’Hospitalet, el dijous abans de la prova. S’informa a cada participant del seu dorsal per correu electrònic.

La documentació es lliura el mateix dia de la prova, abans de la sortida.

La sortida del primer equip es donarà a les 8.00 del matí. La resta d’equips sortiran cada dos minuts d’interval.

La documentació consta d’un full de controls que cal conservar fins l’arribada i que en cas de pèrdua comporta la desqualificació.

Cada tram de diferent sistema té la seva documentació, que es lliura dins un dossier transparent. Consta d’un mapa d’orientació, una descripció i un gràfic del sistema Dufour. Cal l’ús de la brúixola en els tres sistemes.

En el tram d’orientació, el mapa indica diversos punts: O1, O2...  S’han de passar en l’ordre numèric i poden ser de regularitat, de pas, de neutralització, etc. indistintament.

CONTROLS

Hi ha controls de regularitat, controls secrets, control motxilles, controls de neutralització i controls de pas.

La quantitat de controls queda reflectida en la documentació.

Els controls cal passar-los en l’ordre establert.

L’horari de la regularitat s’anota a minut vençut.

l’equip ha de passar al complet pels controls .

Adaptació a la normativa COVID-19:

Per mantenir la seguretat de l’organització i dels propis participants, s’assenyalen diverses normes:

Els participants han de portar mascareta. Durant la caminada se la poden treure.

Cal respectar les distàncies en arribar als controls.

No es dona esmorzar. El control de neutralització de 20 minuts permet esmorzar el que cada participant es porti. L’organització donarà aigua o fruita en diversos controls d’avituallament.

Control de regularitat: l’equip anota l’hora al seu full de controls a indicacions del personal del Control. A l’hora, aquest fa el mateix en el seu full de control, indicant dorsal i hora. En cas de discrepància en l’horari, preval el temps del control.

Controls secrets: automarcatge.

Controls de pas: automarcatge.

Neutralitzacions:  Autocontrolables. Segons indicació: un de 20’ per esmorzar, un de 10’ (R6).

Al tram Dufour, autoneutralització de 15’’ per cada azimut  i  un minut per visita a una calera.

A cada control de Regularitat, 1 minut (si no indica un altre temps)

PUNTUACIÓ, PENALITZACIONS, DESQUALIFICACIONS

Guanya l’equip que puntuï menys.

Es penalitza amb 1 punt cada minut d’avançament i de retard en l’horari oficial.

També es penalitza:

per cada control secret omès, 15 punts

per cada control de pas omès, 10 punts

per no portar motxilla, 10 punts

La prova tindrà un jurat qualificador, amb un representant de la Feec, un del CMH i un de l’organització.

Es desqualifica:

qui no passa un control de regularitat o el passa fora de l’ordre establert

qui arriba amb un retard de més de 45’ sobre el temps oficial

qui comunica informació a altres equips

qui fa un ús indegut del telèfon mòbil o qui utilitza GPS

qui no respecta l’entorn de muntanya o molesta a altres persones

qui no respecta la normativa COVID-19

Lliurament de premis:

Els guanyadors seran els tres primers equips que obtinguin la menor puntuació.

També hi haurà premis per a la millor entitat i és reconeixerà al més veterà i el millor menor* (menor que tingui capacitat per fer la marxa per si mateixa). *Recordem que el menor cal que vagi amb un adult.

La puntuació s’obté de la suma de les diferencies entre l’horari establert per l’organització i l’empleat  per l’equip participant, més les penalitzacions per omissió de controls.

En cas d’empat, es valorarà qui més controls hagi passat exactes o més propers al temps oficial.

El lliurament es farà al finalitzar la prova, desprès del càlculs oportuns.

Els participants podran auto calcular els seus resultats.

A causa de la Covid 19, tot es farà el més ràpid possible i a l’aire lliure. No hi haurà cap àpat final.

REGLAMENT ESPECIFIC COVID-19

La rebuda dels participants es realitzarà al exterior degudament delimitada, on es farà l’entrega del dorsal, seguint les instruccions de seguretat i prevenció adequades.

Hi ha un responsable COVID membre del Club Muntanyenc l’Hospitalet, però qualsevol membre de l’organització vetllarà per l’aplicació d’aquest protocol.

Es disposarà de gel hidro-alcohòlic i termòmetre per prendre la temperatura a tots els participants i personal de l’organització.

Tots els participants i tot el personal de l’organització, han de lliura un document d’auto-responsabilitat, que la podran aconseguir en els formularis d’inscripció. En els cas que no el porti, l’ organització tindrà exemplars impresos per ser omplerts abans recollir el dorsal.

L’organització disposara del llistat complert de tots els participants, membres de l’organització i altres col·laboradors i acompanyants, així com els fulls d’auto-responsabilitat. Els guardarà durant un mes, i si no s’ha donat cap incidència, posteriorment, els destruirà.

Les inscripcions hauran de ser on-line

El moment de la sortida i arribada serà obligatòria la mascareta per a tothom ha i guardar la distància de seguretat.

La sortida es farà amb intervals de dos minuts de temps entre cada equip.

En tot moment, cal evitar aglomeracions i grupets, tant a l’inici com ens els controls de pas i regularitat que es troben durant el recorregut i per suposat el final del campionat.

Demanem la màxima responsabilitat i exemplaritat de tothom.