PREUS LLICÈNCIES FEEC ÚLTIM QUADRIMESTRE 2022

Imprimeix

A partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre del 2022.

 

 

Cal recordar que el preu de les llicències federatives de la modalitat E, que corresponen a les expedicions de muntanya de més de 7.000 metres i zones polars, donades les especials característiques d’aquestes activitats, no es veurà modificat.