QUOTES ANUALS

Imprimeix

CATEGORIA..................EDATS................QUOTA

Numerari.....................21 a 64 anys.............64,00 €

Veterà...........................+ 65 anys...............32,00 €

Juvenil........................16 a 20 anys.............32,00 €

Infantil.........................6 a 15 anys..............16,00 €

Soci a l'atur (*).............21 a 64 anys............32,00 €

 

FAMÍLIES

Familiar Titular..............21 a 64 anys............64,00 €

Familiar Beneficiari........21 a 64 anys............32,00 €

Familiar fill Juvenil........16 a 20 anys..........16,00 €

Familiar fill Infantil.........6 a 15 anys................2,00 €

Nadó............................0 a 5 anys.................0,00 €

 

(*) El soci que passi un exercici sencer a l'atur, presentant la documentació

que ho justifiqui, en la propera quota anual se li cobrarà 32,00 €. Si només

són uns mesos, se li descomptarà la part proporcional en el cobrament de la

següent quota.Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top