QUOTES ANUALS

Imprimeix

CATEGORIA..................EDATS................QUOTA

Numerari.....................21 a 64 anys.............64,00 €

Veterà...........................+ 65 anys................32,00 €

Juvenil........................16 a 20 anys..............32,00 €

Infantil.........................6 a 15 anys...............16,00 €

Soci a l'atur (*).............21 a 64 anys............32,00 €

Soci virtual (**)..............+ 5 anys..................15,00 €

 

FAMÍLIES

Familiar Titular..............21 a 64 anys............64,00 €

Familiar Beneficiari.......21 a 64 anys.............32,00 €

Familiar fill Juvenil........16 a 20 anys.............16,00 €

Familiar fill Infantil..........6 a 15 anys................2,00 €

Nadó..............................0 a 5 anys..................0,00 €

 

(*) El soci que passi un exercici sencer a l'atur, presentant la documentació

que ho justifiqui, en la propera quota anual se li cobrarà 32,00 €. Si només

són uns mesos, se li descomptarà la part proporcional en el cobrament de la

següent quota.

 

(**) Els socis virtuals només tindran dret a treure's la targeta de la FEEC, i no tindran cap altre dret, per tant, no seran socis de ple dret. No tindran ni veu ni vot a les assemblees del club, no podran formar part de la junta i per a qualsevol activitat constaran com a no socis. A les activitats que tinguin quota d'inscripció, hauran de pagar la quota de no-soci. Aquesta categoria només serà per a socis nous. Si una persona anteriorment havia sigut soci de l'entitat, podrà optar a aquesta modalitat de soci, sense període de carència.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top